Forum
Matematyków
Polskich

Warszawa, 7-12/09/2015

Konferencja odbędzie się w dniach 7-12 września 2015 roku.

Obrady rozpoczną się 8 września rano, na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie.

Chętnych do udziału w 6. Forum Matematyków Polskich prosimy o dokonanie rejestracji (dostępne od marca 2015 r. w zakładce Rejestracja).

Informacje o hotelach w pobliżu Politechniki są w zakładce O Warszawie

6. Forum Matematyków Polskich to:

  • cykliczne spotkanie matematyków pracujących zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, zajmujących się różnorodną tematyką naukową
  • impreza sprzyjająca wymianie myśli oraz dyskusjom o aktualnych zadaniach matematyki współczesnej
  • okazja do debat o problemach nurtujących środowisko matematyczne w Polsce