Forum
Matematyków
Polskich

Warszawa, 7-12/09/2015

Poniżej przedstawiamy tytuły wykładów plenarnych oraz wykładów laureatów nagród PTM (również będą plenarne). Streszczenia - wkrótce.

​Wykłady plenarne:

 • Krzysztof Barański, "Aspekty topologiczne i geometryczne dynamiki funkcji całkowitych i meromorficznych"
 • Witold Bednorz, "Wokół hipotezy Bernoulliego",
 • Mikołaj Bojańczyk, "O automatach"
 • Ewa Damek, "Losowe afiniczne iteracje"
 • Wojciech Domitrz, "Osobliwości symplektyczne"
 • Wojciech Gajda, "O reprezentacjach Galois i rozmaitościach abelowych"
 • Piotr Nowak, "Sztywność działań grup w przestrzeniach Banacha"
 • Marian Mrozek, "Teoria Morse'a-Conleya-Formana dla kombinatorycznych pól wielowektorowych"

Wykłady laureatów nagród PTM:

 • Krzysztof Frączek, "Własności dynamiczne potoku bilardowego w modelu Ehrenfestów"
 • Mateusz Michałek, TBA
 • Bartosz Naskręcki, "Powierzchnie eliptyczne: zastosowania w geometrii i arytmetyce"
 • Paweł Strzelecki, "Za co Grisza Perelman dostał medal Fieldsa i milion dolarów, którego nie przyjął"
 • Błażej Wróbel,  "Z jednego wymiaru do wielu, czyli jak analiza harmoniczna pomaga w teorii operatorów na Lp"

(Planowany wcześniej wykład prof. Woźniakowskiego niestety nie będzie mógł się odbyć)