Forum
Matematyków
Polskich

Warszawa, 7-12/09/2015

Aby zarejestrować się na 6 Forum Matematyków Polskich, należy założyć swoje konto w serwisie. Założenie konta trwa tylko kilka minut.

UWAGA: Rejestracja dotyczy TYLKO Forum. Osoby pragnące zarejestrować się na imprezy Dnia Popularyzacji Matematyki powinny tego dokonać na przeznaczonych do tego stronach Wydziału MiNI Politechniki Warszawskiej.

Przy zakładaniu konta należy zadbać o wypełnienie wszelkich zakładek i pól obowiązkowych (oznaczonych gwiazdką). Po zatwierdzeniu danych zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem i linkiem pozwalającym ustalić hasło.

Jeżeli to jest Twoja pierwsza wizyta,  WEJDŹ TUTAJ, BY ZAŁOŻYĆ KONTO.

Dopiero po założeniu konta i zalogowaniu się na nie będzie możliwe:

  • przeglądanie i uzupełnianie Twoich danych rejestracyjnych,
  • dokonanie opłaty konferencyjnej,
  • pobranie i wydrukowanie faktury,
  • zgłoszenie osób towarzyszących lub dokonanie modyfikacji ich danych,
  • nadesłanie propozycji sesji tematycznej,
  • nadesłanie propozycji referatu.

Opłata konferencyjna normalna zawiera odpłatność za: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację oraz imprezy towarzyszące. Opłata uprawnia do udziału we wszystkich sesjach i wykładach podczas Forum.

Opłata konferencyjna dla osoby towarzyszącej zawiera odpłatność za: obiady, przerwy kawowe, uroczystą kolację oraz za imprezy towarzyszące w miarę dostępnych miejsc. Osoby towarzyszące mogą uczestniczyć w sesjach i wykładach podczas Forum w ramach dostępnych miejsc na sali.

Opłaty konferencyjne nie obejmują kosztów noclegów. Noclegi każdy uczestnik rezerwuje i opłaca indywidualnie. Informacje o sugerowanych hotelach i możliwościach zarezerwowania noclegów można znaleźć w zakładce O WARSZAWIE.

OPŁATY KONFERENCYJNE

Typ opłaty

Do 14 sierpnia 2015

Od 15 do 31 sierpnia 2015

Od 1 września 2015

Normalna

500 zł

550 zł

600 zł

Dla osoby towarzyszącej

380 zł