Forum
Matematyków
Polskich

Warszawa, 7-12/09/2015

Program sesji tematycznych

W ramach 6 Forum Matematyków Polskich odbędzie się jedenaście sesji tematycznych (w nawiasach - nazwiska organizatorów). Klikając na tytuł sesji można przejść do szczegółowego programu. Program sesji może jeszcze podlegać korektom i uzupełnieniom:

 1. Analiza Geometryczna (Sławomir Dinew, UJ; Anna Zatorska-Goldstein, UW)
 2. Analiza i Prawdopodobieństwo (Krzysztof Bogdan, PWr)
 3. Geometria Arytmetyczna i Teoria Liczb (Bartosz Naskręcki, UAM / Uni. Bayreuth; Maciej Ulas, UJ)
 4. Geometria Różniczkowa (Maciej Czarnecki, UŁ; Robert Wolak, UJ)
 5. Matematyka Dyskretna i Teoretyczne Podstawy Informatyki (Jarosław Grytczuk, UJ & PW; Konstanty Junosza-Szaniawski, PW)
 6. Metryczna teoria punktu stałego i jej zastosowania (Robert Plebaniak i Dariusz Wardowski, UŁ)
 7. Obliczeniowa teoria liczb i kryptologia (Maciej Grześkowiak, UAM; Jacek Pomykała, UW)
 8. Równania Różniczkowe Cząstkowe (Przemysław Górka, PW; Aneta Wróblewska-Kamińska, IMPAN)
 9. Teoria Gier (Jacek Miękisz, UW; Marcin Malawski, Akademia Leona Koźmińskiego i IPI PAN)
 10. Topologia Geometryczna - sesja dedykowana pamięci Karola Borsuka  z okazji 110-lecia jego urodzin (Danuta Kołodziejczyk, PW; Krystyna Kuperberg, Auburn University; Sławomir Nowak, UW)
 11. Układy Dynamiczne - teoria i zastosowania: pamięci Wiesława Szlenka (Urszula Foryś, UW; Feliks Przytycki, IMPAN)

Program sesji 1: Analiza geometryczna - Sala 211

Czwartek, 10.09.2015
17:00 – 17:40 Joonas Ilmavirta: X-ray imaging and energy identities for PDEs
17:45 – 18:05 Marta Szumańska: Geometryczne energie krzywiznowe dla krzywych prostowalnych
18:10 – 18:30 Michał Łasica: Potoki krystaliczne
Piątek, 11.09.2015
9:00 – 9:40 Rafał Czyż: Energy functionals
9:45 – 10:20 Ngoc Cuong Nguyen: Positive currents and notions of capacity
10:25 – 10:45 Dongwei Gu: Comparison Principle in Pluripotential theory
Przerwa kawowa
11:15 – 11:45 Ben Warhurst: Three-spheres theorems for subelliptic quasilinear equations in Carnot groups of Heisenberg-type
11:50 – 12:20 Tomasz Adamowicz: Nieliniowe uogólnienia przekształceń harmonicznych i ich geometria
12:30 – 13:00 Sławomir Kolasiński: Some aspects of regularity theory for integral varifolds
Obiad
14:30 – 15:00 Paweł Goldstein: Sobolev mappings with positive Jacobian determinant
15:05 – 15:30 Katarzyna Mazowiecka: Singularities of minimizing biharmonic maps
15:35 – 16:00 Jacek Gałęski: Relaxed energies and integral currents

^Powrót na początek^


Program sesji 2: Analiza i prawdopodobieństwo - Sala 210

Piątek, 11.09.2015
9:00 – 9:40 Tomasz Klimsiak: Probabilistyczne rozwiązania nielokalnych równań różniczkowych cząstkowych z miarami singularnymi
9:45 – 10:25 Rafał Łochowski: Nieregularne ścieżki - między determinizmem a losowością
Przerwa kawowa
11:15 – 11:55 Jacek Małecki: Metody analityczne i probabilistyczne w szacowaniach jąder ciepła dla operatorów Bessela
12:00 – 12:40 Wojciech Matysiak: O pewnych zastosowaniach analizy harmonicznej na parach Gelfanda do konstrukcji procesów Markowa
Obiad
14:30 – 15:10 Radosław Adamczak: Entropowe relacje nieoznaczoności dla losowych macierzy unitarnych
15:15 – 15:55 Bartosz Trojan: TBA

^Powrót na początek^


Program sesji 3: Geometria arytmetyczna i teorii liczb - Sala 213

Czwartek, 10.09.2015
17:00 – 17:45 Adrian Langer: Fundamental groups in algebraic and arithmetic geometry
17:45 – 18:30 Jakub Byszewski: Simultaneous orderings in number fields
Piątek, 11.09.2015
9:00 – 9:45 Jakub Gismatullin: O grupach definiowalnych w ciałach z waluacją
9:45 – 10:30 Tomasz Jędrzejak: Część torsyjna jakobianów krzywych supereliptycznych yq = xp + a
Przerwa kawowa
11:15 – 12:00 Piotr Achinger: Monodromia i log geometria
12:00 – 12:45 Bartłomiej Bzdęga: Współczynniki wielomianów cyklotomicznych
Obiad
14:30 – 15:15 Maciej Gawron: Równania diofantyczne a dekompozycje wielomianów
15:15 – 16:00 Maciej Zdanowicz: Podniesienia do drugich wektorów Witta dla rozmaitości osobliwych

^Powrót na początek^


Program sesji 4: Geometria Różniczkowa - Sala 212

Czwartek, 10.09.2015
17:00 – 17:40 Wojciech Kozłowski: Uogólnione transformaty Newtona i ich zastosowanie w geometrii
17:45 – 18:05 Maria Robaszewska: Afiniczne niezmienniki kongruencji prostoliniowych i jeden z afinicznych odpowiedników twierdzenia Bäcklunda
18:10 – 18:30 Piotr Kopacz: Finslerowskie a wariacyjne podejście do rozwiązania problemu Zermelo
Piątek, 11.09.2015
9:15 – 9:55 Aleksandra Borówka: Uogólniona konstrukcja Feix-Kaledina dla rozmaitości kwaternionowych
10:00 – 10:40 Maciej Czarnecki: Foliacje całkowicie geodezyjnie w zespolonej przestrzeni hiperbolicznej
Przerwa kawowa
11:30 – 12:10 Anna Gąsior: Struktury spin na rzeczywistych rozmaitościach Botta
12:15 – 12:55 Kamil Niedziałomski: Stabilność foliacji względem modułu rodziny miar

^Powrót na początek^


Program sesji 5: Matematyka Dyskretna i Teoretyczne Podstawy Informatyki - Sala 102

Czwartek, 10.09.2015
17:00 – 17:45 Piotr Śniady: Jaki kształt ma lawina? Kombinatoryka, prawdopodobieństwo i teoria reprezentacji.
17:45 – 18:30 Jarosław Grytczuk: Niepowtarzalne kolorowanie grafów
Piątek, 11.09.2015
9:00 – 9:45 Konstanty Junosza-Szaniawski: Cyrkularne i ułamkowe kolorowanie płaszczyzny
10:00 – 10:25 Joanna Sokół: Kolorowanie online grafów przecięć dysków
10:25 – 10:45 Małgorzata Śleszyńska-Nowak: Silne kolorowanie krawędzi grafu
Przerwa kawowa
11:15 – 12:00 Łukasz Kowalik: Szukanie drzew o niewielu liściach
12:15 – 12:40 Przemysław Wenus: Nierepetytywne kolorowanie płaszczyzny
12:40 – 13:00 Krzysztof Węsek: O 2-kolorowaniu płaszczyzny unikającym k-repetycji

^Powrót na początek^


Program sesji 6: Metryczna teoria punktu stałego i jej zastosowania - Sala 313

Piątek, 11.09.2015
9:00 – 9:20 Radosław Kaczmarek:  On the moduli and characteristic of monotonicity in Orlicz-Lorentz function spaces
9:25 – 9:45 Henryk Hudzik: Lower and upper estimates for M-numbers of Orlicz-Lorentz sequence spaces
9:50 – 10:10 Kazimierz Włodarczyk: Twierdzenia Banacha i Nadlera w przestrzeniach quasi-trójkątnych
10:15 – 10:25 Dariusz Wardowski: Punkty stałe F - kontrakcji
10:30 – 10:50 Robert Plebaniak:  Wielowartościowe SK-kontrakcje ze względu na b-uogólnione pseudoodległości

^Powrót na początek^


Program sesji 7: Obliczeniowa Teoria Liczb i Kryptologia - Sala 214

Czwartek, 10.09.2015
17:00 – 17:05 Otwarcie sesji
17:05 – 17:30 Mariusz Skałba: Rozszerzenie twierdzenia Fermata o sumach dwóch kwadratów na wszystkie liczby pierwsze
17:35 – 18:00 Mieczysław Kula: Hierarchiczne schematy podziału sekretu
18:05 – 18:30 Tomasz Adamski: Podpisy cyfrowe i ich bezpieczeństwo
Piątek, 11.09.2015
9:00 – 9:30 Jacek Pomykała: Liczby B-wyjątkowe i ich zastosowanie w kryptologii
9:35 – 10:05 Jerzy Pejaś: Schemat podpisu cyfrowego oparty na odwzorowaniu dwuliniowy
10:10 – 10:40 Janusz Szmidt, dr Rafał Gliwa: Generacja kryptograficznie silnych krzywych eliptycznychm z jawnym i niejawnym certyfikatem
Przerwa kawowa
11:15 – 11:45 Maciej Grześkowiak: Generowanie krzywych eliptycznych nad ciałem skończonym, których rząd posiada duży dzielnik pierwszy
11:50 – 12:20 Robert Dryło: Kompresja punktów a obliczanie iloczynów dwuliniowych na krzywych eliptycznych
12:25 – 12:55 Tomasz Jędrzejak: Rzędy jakobianów krzywych supereliptycznych y3 = x5 + a nad Fp
Obiad
14:30 – 15:00 Bartosz Źrałek: Redukcja problemu faktoryzacji liczb do obliczania funkcji Eulera
15:00 – 15:30 Piotr Sapiecha: Sprzętowa akceleracja obliczania tęczowych tablic
15:30 – 16:00 Piotr Rzonsowski: Rząd punktu na produkcie kartezjańskim krzywych eliptycznych

^Powrót na początek^


Program sesji 8: Równania Różniczkowe Cząstkowe - Sala 105

Czwartek, 10.09.2015
17:00 – 17:40 Piotr Zgliczyński: Metody topologiczne w dynamice równan różniczkowych cząstkowych
17:45 – 18:05 Jacek Cyranka: Globalnie przyciągające rozwiązania lepkościowego równania Burgersa z wymuszeniem
Piątek, 11.09.2015
9:00 – 9:40 Bogdan Przeradzki: Metody topologiczne w problemach istnienia rozwiązań zagadnień brzegowych
9:45 – 10:15 Mateusz Krukowski: Twierdzenie typu Darbo dla quasimiar niezwartości
10:20 – 10:40 Piotr Bies: Równania eliptyczne w przestrzeniach Höldera ze zmiennym wykładnikiem
Przerwa kawowa
11:15 – 11:55 Aleksander Ćwiszewski: Rozwiązania nieliniowych równań eliptycznych z p-laplasjanem
12:00 – 12:20 Renata Łukasiak: Rozwiązania okresowe parabolicznych równań ewolucyjnych na RN
12:25 – 12:45 Jakub Siemianowski: Styczność w nieliniowym równaniu Poissona z warunkami Neumanna
Obiad
14:30 – 14:50 Piotr Kokocki: Nieregularne zagadnienia początkowe dla zmodyfikowanego równania Kortewega-de Vriesa
14:55 – 15:15 Filip Klawe: TBA
15:20 – 15:40 Jan Peszek: Dynamika cząstek w polu osobliwego potencjału

^Powrót na początek^


Program sesji 9: Teoria gier - Sala 216

Czwartek, 10.09.2015
17:00 - 17:40 Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel: Dynamiczny oligopol z lepkimi cenami
17:40 - 18:20 Łukasz Woźny:  O cenie kosztownych zobowiązań w modelu równowagi ogólnej z
ograniczeniami kredytowymi i kosztowną samokontrolą
Piątek, 11.09.2015
09:00 - 09:45 Marcin Malawski: Gry kooperacyjne - wprowadzenie do tematyki
09:45 - 10:15 Wojciech Słomczyński: Kompromis Jagielloński 10 lat później
10:15 - 10:45 Tadeusz Radzik: O pewnych twierdzeniach opisujących różne własności efektywnych, symetrycznych, liniowych wartości gier kooperacyjnych
Przerwa kawowa
11:15 - 12:00 Jan Sładkowski: Gry kwantowe
12:00 - 12:30 Tadeusz Płatkowski: Rozwiązania egalitarne dylematów społecznych w populacjach
12:30 - 13:00 Jacek Miękisz: Stochastyczna stabilność kooperacji w dynamice imitacji
Obiad
14:30 - 15:10 Piotr Faliszewski: Obliczeniowa teoria wyboru społecznego: Jak wybrać komitet reprezentantów?
15:10 - 15:35 Tomasz Michalak: Teorio-growe miary centralności
15:35 - 16:00 Marcin Dziubiński: Obrona i ujawnianie sieci

^Powrót na początek^


Program sesji 10: Topologia geometryczna - sesja dedykowana pamięci Karola Borsuka  z okazji 110-lecia jego urodzin - Sala 103

Czwartek, 10.09.2015
17:00 – 17:35 Wacław Marzantowicz: Złożoność topologiczna z uwzględnieniem grupy symetrii
17:45 – 18:05 Mirosław Sobolewski: Proksymatywna własność punktu stałego i operacje
18:10 – 18:30 Andrzej Nagórko: Niestabilne przestrzenie Nobelinga
Piątek, 11.09.2015
9:00 – 9:35 Sławomir Nowak: Twierdzenia Borsuka o rozcinaniu, ich rola i wpływ na rozwój topologii
9:45 – 10:05 Danuta Kołodziejczyk: Kilka problemów K. Borsuka o homotopijnych dominacjach
10:10 – 10:45 Karol Borsuk we wspomnieniach (specjalna sesja wspomnieniowa)
Przerwa kawowa
11:15 – 11:50 Krystyna Kuperberg: Kształt zbiorów minimalnych w gładkich systemach dynamicznych
12:00 – 12:35 Henryk Toruńczyk: Twierdzenia typu Borsuka-Ulama a istnienie stanu równowagi w grach z niepełną informacją
12:40 – 13:00 Jan Boroński: O modelowaniu dziwnych atraktorów przy pomocy granic odwrotnych
Obiad
14:30 – 14:50 Jerzy Jezierski: Gładkie odwzorowania realizujące minimalną liczbę punktów periodycznych
14:50 – 15:10 Grzegorz Graff: Minimalizacja liczby punktów periodycznych dla gładkich odwzorowań zachowujących brzeg
15:15 – 15:35 Tadeusz Dobrowolski: On a theorem of R.Y. Wong
15:40 – 16:00 Wiktor Mogilski: The Weighted Singer Conjecture for Coxeter Groups in Dimensions Three and Four

^Powrót na początek^


Program sesji 11: Układy Dynamiczne - teoria i zastosowania: pamięci Wiesława Szlenka - Sala 101

Piątek, 11.09.2015
9:00 – 9:15  Andrzej Palczewski: Wspomnienie o Wiesławie Szlenku
9:20 – 9:40 Grzegorz Łukaszewicz: Układy dynamiczne w równaniach różniczkowych cząstkowych
9:45 – 10:15 Ryszard Rudnicki: Operatory i półgrupy stochastyczne: asymptotyka i zastosowania
10:20 – 10:40 Piotr Oprocha: Podkowy, entropia i nierozkładalne continua
Przerwa kawowa
11:15 – 11:45 Tomasz Nowicki: Some applied dynamical ideas
11: 50 – 12:10 Urszula Foryś: Funkcjonały Lapunowa dla pewnej klasy równań różniczkowych z opóźnieniem
12:15 – 12:35 Marek Bodnar: Globalna stabilność równań z opóźnieniem na podstawie stabilności dynamicznego układu dyskretnego
12:40 – 13:00 Monika Joanna Piotrowska: Równania różniczkowe z opóźnieniem w opisie reakcji układ odpornościowy-nowotwór
Obiad
14:30 – 15:00 Dariusz Wrzosek: Układ drapieżnik-ofiara z migracją i chemotaksją
15:05 – 15:30 Antoni Leon Dawidowicz: Asymptotyczne własności równania Lasoty z wielowymiarowym parametrem dojrzałości
15:35 – 16:00 Beata Jackowska-Zduniak: Zastosowanie modelu Hodgkina-Huxleya w odtworzeniu potencjału czynnościowego serca – analiza stabilności
od 19:30 Wieczór poświęcony pamięci Wiesława Szlenka
Sala 213 w Gmachu Wydziału MiNI PW

^Powrót na początek^