Forum
Matematyków
Polskich

Warszawa, 7-12/09/2015

Ramowy program 6 Forum Matematyków Polskich

Poniższy program ma charakter przeglądowy. Szczegółówe informacje można znaleźć w Programie Sesji Tematycznych i Programie Imprez Dnia Popularyzacji Matematyki. Program ramowy może jeszcze ulegać modyfikacjom.

 

Poniedziałek, 7 września

17:00-19:00 Posiedzenie Zarządu Głównego PTM
Sala 40 w gmachu Wydziału MiNI PW

Wtorek, 8 września

9:00-10:30

Uroczyste Otwarcie, m.in.:

  • Powitanie zaproszonych gości oraz uczestników Forum
  • Wręczenie nagród PTM i prezentacja sylwetek ich laureatów

Sala 107 w gmachu Wydziału MiNI PW

10:30-10:45 Otwarcie wystawy: Początki matematyki na Politechnice Warszawskiej - wybrane sylwetki.
  Fotografia
10:45-11:15  Przerwa kawowa
11:15-12:45 Wykłady plenarne
Sala 107 w gmachu Wydziału MiNI PW
  Krzysztof Frączek: Własności dynamiczne potoku bilardowego w modelu Ehrenfestów
  Joonas Ilmavirta: What are inverse problems?
13:00-14:30 Obiad
Parter w gmachu Wydziału MiNI PW
14:30 - 16:00 Otwarte posiedzenie KM PAN (część I)
Sala 107 w gmachu Wydziału MiNI PW
16:00-16:30 Przerwa kawowa
16:30-18:00 Otwarte posiedzenie KM PAN (część II)
Sala 107 w gmachu Wydziału MiNI PW
19:00 - 24:00 Bankiet
Mała Aula w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

Środa, 9 września

9:15-10:45 Wykłady plenarne
Sala 107 w gmachu Wydziału MiNI PW
  Ewa Damek: Losowe afiniczne iteracje
  Błażej Wróbel: Z jednego wymiaru do wielu, czyli jak analiza harmoniczna pomaga w teorii operatorów na Lp
10:45 -11:15 Przerwa kawowa
11:15-12:45 Wykłady plenarne
Sala 107 w gmachu Wydziału MiNI PW
  Krzysztof Barański: Aspekty topologiczne i geometryczne dynamiki funkcji całkowitych i meromorficznych
  Piotr Nowak: Sztywność działań grup w przestrzeniach Banacha
13:00-14:30 Obiad
Parter w gmachu Wydziału MiNI PW
14.30 - 16.00 Wykłady plenarne
Sala 107 w gmachu Wydziału MiNI PW
  Marian Mrozek: Teoria Morse'a-Conleya-Formana dla kombinatorycznych pól wielowektorowych
  Wojciech Domitrz: Osobliwości symplektyczne
16:00-16:30 Przerwa kawowa
16:30-18:00 Wykłady plenarne
Sala 107 w gmachu Wydziału MiNI PW
  Wojciech Gajda: O reprezentacjach Galois i rozmaitościach abelowych
  Bartosz Naskręcki: Powierzchnie eliptyczne: zastosowania w geometrii i arytmetyce
20:00-22:00 Recital fortepianowy
Mała Aula w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

Czwartek, 10 września

9:00 -10:00 Wykład plenarny Dnia Popularyzacji Matematyki
Sala 107 w gmachu Wydziału MiNI PW
  Grzegorz Światek: Co łączy procent składany, pierwiastek z -1 i trygonometrię?
10:00-12:00 Finał Konkursu Prac Uczniowskich i imprezy Dnia Popularyzacji Matematyki
Gmach Wydziału MiNI PW
12:00 -12:15 Przerwa kawowa, sala 212
12:15-13:00 Wykłady i imprezy Dnia Popularyzacji Matematyki
Gmachu wydziału MiNI PW
13:00-14:30 Obiad
Aula w Gmachu Fizyki PW
14:30-15:30 Imprezy Dnia Popularyzacji Matematyki
Gmach Wydziału MiNI PW
15:30-15:45 Przerwa kawowa, sala 212
15:45- 17:00 Wykład plenarny oraz rozdanie nagród w Konkursie Prac Uczniowskich
Sala 107 w gmachu Wydziału MiNI PW
  Paweł Strzelecki: Za co Grisza Perelman dostał medal Fieldsa i milion dolarów, którego nie przyjął
17:00-18:30 Sesje Tematyczne
Gmach Wydziału MiNI PW
18:30 -20:00 Debata
Sala 107 w gmachu Wydziału MiNI PW
20:00 Poczęstunek
Gmach Wydziału MiNI PW - 1 piętro

Piątek, 11 września

9:00-10:45 Sesje Tematyczne
Gmach Wydziału MiNI PW
10:45 -11:15 Przerwa kawowa
11:15-13:00 Sesje Tematyczne
Gmach Wydziału MiNI PW
13:00-14:30 Obiad
Parter w gmachu Wydziału MiNI PW
14.30 - 16.00 Sesje Tematyczne
Gmach Wydziału MiNI PW
16:00-16:30 Przerwa kawowa
16:30-18:00 Wykłady plenarne
Sala 107 w gmachu Wydziału MiNI PW
  Mikołaj Bojańczyk: O automatach
  Witold Bednorz: Wokół hipotezy Bernoulliego
19:30 Wieczór poświęcony pamięci Wiesława Szlenka
Sala 213 w Gmachu Wydziału MiNI PW

Sobota, 12 września

10:00-13:00 Program turystyczny dla zainteresowanych