Forum
Matematyków
Polskich

Warszawa, 7-12/09/2015

Jeżeli już rozpocząłeś proces płatności, to proszę kontynuuj go tutaj. W przeciwnym wypadku proszę wybrać odpowiednią opłatę konferencyjną i użyć przycisku "Dokonaj płatności"

Płatności można dokonać:

  • kartą kredytową/debetową (Visa, MasterCard, JCB) za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay S.A.. Polskie Towarzystwo Matematyczne nie ma dostępu do danych kart płatniczych osób dokonujących wpłat,
  • przelewem na rachunek bankowy PTM.

Po wybraniu opłaty konferencyjnej (naciskając stosowny przycisk-Dokonaj płatności)
należy podać dane, które powinny być umieszczone na rachunku za opłatę konferencyjną, a następnie wybrać sposób zapłaty.

Wszystkie opłaty i prowizje bankowe pozostają do zapłaty po stronie wpłacającego. Na rachunek bankowy PTM powinna wpłynąć kwota równa wysokości wybranej opłaty konferencyjnej.

Rodzaj opłaty Wartość brutto w PLN
Opłata konferencyjna normalna 600,00 PLN
Opłata konferencyjna za osobę towarzyszącą 380,00 PLN