Forum
Matematyków
Polskich

Warszawa, 7-12/09/2015

Patronatem lub wsparciem finansowym pomagają nam:

Patronat honorowy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Politechnika Warszawska Rektor Politechniki Warszawskiej
Szkoła Główna Handlowa Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Patronat medialny

Gazeta Wyborcza Gazeta Wyborcza
Nauka w Polsce

Konferencja współfinansowana przez:

Warsaw Center of Mathematics and Computer Science

Dzień popularyzacji matematyki

mFundacja Dzień popularyzacji matematyki na 6 Forum Matematyków Polskich dofinansowała Fundacja mBanku

Sponsorzy

GAMBIT COiS Sp. z o.o.