Forum
Matematyków
Polskich

Warszawa, 7-12/09/2015
 • Krzysztof Bogdan (Politechnika Wrocławska)
 • Stanisław Janeczko (Politechnika Warszawska)
 • Jerzy Kaczorowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • Sławomir Kołodziej (Uniwersytet Jagielloński) - wiceprezes PTM
 • Tomasz Komorowski (Instytut Matematyczny PAN, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • Wladysław Kulpa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • Ryszard Rudnicki (Instytut Matematyczny PAN)
 • Adam Skalski (Instytut Matematyczny PAN, Uniwersytet Warszawski)
 • Paweł Strzelecki (Uniwersytet Warszawski) - prezes Oddziału Warszawskiego PTM
 • Grzegorz Świątek (Politechnika Warszawska) 
 • Jacek Świątkowski (Uniwersytet Wrocławski)