Forum
Matematyków
Polskich

Warszawa, 7-12/09/2015
  • Krzysztof Bryś (Politechnika Warszawska) - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
  • Urszula Foryś (Uniwersytet Warszawski)
  • Paweł Goldstein (Uniwersytet Warszawski)
  • Joanna Rencławowicz (Instytut Matematyczny PAN)
  • Barbara Roszkowska-Lech (Politechnika Warszawska)
  • Paweł Strzelecki (Uniwersytet Warszawski)
  • Marcin Szczuka (Uniwersytet Warszawski)